Glade linedancere.

Nyhed

På "dans dig glad" holdet danser vi mandag, den 11. november 2019 fra kl. 18.30 til ca. kr. 20.30 "Ballroom", hvor Hanne kommer og instruerer os.

Vi afholder juleafslutning mandag, den 16. december 2019 fra kl. 18. Billetter kan købes fra mandag, den 4. november 2019.

Efter jul starter vi med at danse igen mandag, den 6. januar 2020.

 

Søndagsdans finder sted den 1. marts 2020. Reserver allerede nu dagen! Yderligere oplysninger følger senere.

Nyheder

 

Vi modtog et brev:

Kære Solrød-Havdrup Linedancere

Vi har nu behandlet jeres ansøgning til Lokalpuljen og kan med glæde fortælle, at Nordea-fonden vil støtte Køb af musikanlæg med tilhørende headset, højtaler og en ny computer med 11.500,00 kr. Støtten øremærkes indkøb af musikanlæg.

Vi er så taknemlige for denne støtte fra Nordea-Fonden.

Anlægget er indkøbt og taget i brug, og det har betydet rigtigt meget for vores glade dansere.

                                                     

Info:

Som bekendt er vi tilknyttet en SMS-tjeneste.

Meddel derfor venligst ændring af mobilnummer m.v. til Linda.


Vi danser her:
Solrød Skole, Festsalen
Højagervænget 31-33
2680 Solrød Strand

 

Der danses ikke i efterårsferier og vinterferier - ugerne 42 og 8.

Sæsonafslutning.

Linedance slutter mandag, den 20. april 2020.

Roberto har ikke fastlagt afslutningsdag for Zumba.

 

Som noget nyt kan vi nu tilbyde vores "Dans dig glad" hold, mandag fra kl. 18:30 til 20:00, med vores dejlige instruktører Helle, Lone og Lene.

Dette hold er for dig, der har danset i et par år. Du kan de fleste trin på rygraden og vil gerne lære nyt og mere!

Du kan enten tilmelde dig på holdet eller "bare" dukke op, når du har lyst til at bevæge dig og have det sjovt. Det vil så koste kr. 30 pr. gang PLUS et kontingent på kr. 100, der dækker en hel sæson.

Det skal bemærkes, at vi ikke kun vil danse linedance på Dans dig glad-holdet, men en gang om måneden vil vi danse andre former for dans f.eks. salsa, ballroom, tango e.l. Dette vil blive meldt ud på vor hjemmeside.

 

 

Referat generalforsamling

Referat til generalforsamling 2018 i Solrød-Havdrup Linedancers 

mandag, 18. marts 2019 kl. 19:30 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.

  Jytte blev valgt og erklærede Generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Der er mødt 15 medlemmer op.

  Jytte giver ordet til formanden.

 2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

Lene fortalte om et år hvor vi har mødt rigtigt meget danseglæde. Vi som klub meget gerne har ville stille op til forskellige arrangementer, vi bliver også vel modtaget.

Afholdelse af søndagsdans viser at Solrød-Havdrup Linedanser er med på landkortet sikkert er det, at vi er synlige i dansebilledet når vi kommer mange fra klubben til de forskellige event afholdt af andre klubber.

Fritid i Solrød, var denne gang en lidt blæsende oplevelse, men endnu engang et godt fremmøde fra klubbens medlemmer.

Sommerdans er en dejligt aktivitet, det er så positivt at vi kan mødes på tværs af alle holdene, der er et stor fremmøde.

Lene har godt opmærksom på, at man fra kommunerne skal huske at tænke i Fritid i stedet for i politiske partier.

Juleafslutning og afslutningsfesterne er godt besøgt Lene takker de fremødte.

Zumba har i denne sæson været så heldige at få ny medlemmer, der er kommet et mere socialt sammenhold på holdet.

Formanden takkede instruktørerne for det gode arbejde.

Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde.

Beretningen godkender beretningen.

 1. Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

  Pia fremlægger budgettet, der visen et lille underskud. Men efter de sidste justeringer er budgettet holdbart. Det er besluttet at udbetale et engang beløb til formanden til dækning telefon, kontorartikler m.m.

  Regnskabet blev godkendt, som i dag er en udgift som formanden selv har afholdt.

 2. Fastsættelse af kontingent.

  Vi fortsætter med samme kontingent.

  Det blev godkendt med sammen kontingent.

 3. Behandling af indkomne forslag.

  Der er ingen forslag kommet.

 4. Valg:

  1. Formand (lige år) - Lene – Ikke på valg

  2. Næstformand (ulige år) - Lone – Genvalgt

  3. Kasserer (ulige år) - Pia – Genvalgt

  4. Sekretær (lige år) - Solvejg – Ikke på valg

  1. 1 bestyrelsesmedlem (lige år) - Birgith – Ikke på valg

  2. 1 bestyrelsesmedlem (lige år) - Kirsten – Ikke valg

  3. 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) - Linda – Genvalgt

  1. 1 suppleant (lige år) - Vivi – Ikke på valg

  1. 1 suppleant (ulige år) - Merete – Genvalgt

  2. Bilagskontrollant (ulige år) - Wivian – Genvalg

 1. Eventuelt

  Lene opfordre til at der kommer nye medlemmer ind.

  Birgit roser bestyrelsen for godt arbejde og fortæller at man kan mærke vores gode samarbejde i bestyrelsen.

  Mandagsholdet aften, overvejer at ændre det til at være noget helt andet. Vi overvejer til måske Zumba og Ballroom fitness.

Jytte afslutter generalforsamlingen og siger tak for god ro og orden.