Glade linedancere.

Nyhed

Linedance og Zumba er aflyst resten af sæsonen, afslutningsfestene er selvfølgelig også aflyst.

Vi vender stærkt tilbage med nyheder når vore samfund åbner igen.

Vi vender tilbage med info omkring sommerdans. 

Sommerdans danser vi mandag, den 11.05.2020, mandag, den 18. maj 2020, mandag, den 25. maj 2020, onsdag, den 3. juni 2020, mandag, den 8. juni 2020, mandag, den 15. juni 2020, mandag, den 22. juni 2020 og onsdag, den 24. juni 2020. I alt 8 gange, og prisen er kr. 300.

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

 

Referat generalforsamling 2020 i Solrød-Havdrup Linedancers

 

Ordinær generalforsamling  mandag, 09. marts 2020 kl. 19:30

 

på Solrød Skole i festsalen.

 

Referat:

 

  1. Valg af dirigent.

Helle blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Der mødte 14 danser op + bestyrelsen.

 

  1. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

Formandens beretning omhandlede bl.a. søndagsdans, Fritid i Solrød, medlemmerne angenemt, den var lidt skuffende i forbindelsen med Fritid i Solrød, fælles besøg i Bjæverskov.
Grundet manglende tilmelding blev Søndagsdans aflyst, bestyresen overvejer om søndagsdans skal afprøves igen.

Stor tilslutning til Ball room dance med Hanne.

De flest ved at det har været et hårdt år for klubben, vi vidste ikke om vi fik lov til at fortsætte med dansen. Kampen er sikkert ikke slut endnu med lokalerne, men det ved vi til den nye sæsonstart.

Vi er 67 medlemmer inkl. Zumba.

Hvor få skal vi være før vi når der til hvor vi skal fortsætte. Men vi tager det som det kommer.

D. 23. september 2020 har vi 20 års jubilæum i år. Vi holder selvfølgelig en fest, bestyrelsen kommer med en dato, der rundspørges om hvilke dag å ugen der skal holdes fest.

Formanden beretning blev godkendt.

 

  1. Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

Der er et mindre underskud end de andre år.

 

  1. Fastsættelse af kontingent.

Regnskabet er godkendt.

 

  1. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag er kommet indenfor

 

  1. Valg:

Formand (lige år) - Lene –Genvalgt

Sekretær (lige år) - Solvejg – Genvalgt

1 bestyrelsesmedlem (lige år) - Birgith – Genvalgt

1 bestyrelsesmedlem (lige år) - Kirsten –Genvalgt

1 suppleant (lige år) - Vivi –Genvalgt

Alle takker for genvalg og vil fortsætte det gode arbejde for Solrød-Havdrup Linedancere og sikre de bedste forholdfor Linedancer og Zumba i vores fælles klub.

 

 

  1. Eventuelt

Formanden spørger indtil dansernes mening omkring hvad vi kan gøre anderledes. Vi mangler måske input udefra. Meld jer ind på Facebook, der kommer der jo også informationer.

1.4.2020 har kommunen 50 års jubilæum vi kommer og danser kl 10:30 på rådhuset.

Vi er en flok danseglade 60+ som er rigtigt glade for at komme her og danse,

Bestyrelsen skal ikke miste modet selv om vi er en lille gruppe.

Vi hygger meget og er glade for arbejdet.

Skal vi prøve OJD om vi kan være der, undersøge om der kan være muligheder for køkkenet.

Mette: Der ligger et lokale i OJD.

Anni: Hvordan kan vi danser prøve at få flere medlemmer, det vil vi gerne prøve at gøre noget ved.

Der var en rigtigt god dialog mellem medlemmer og bestyrelsen.

Zumba har 10 års jubilæum, der vil Zumba holdet gerne fejre.

 

Helle afsluttede generalforsamlingen og sagde tak for fremmødet.

 

Nyheder

 

Vi modtog et brev:

Kære Solrød-Havdrup Linedancere

Vi har nu behandlet jeres ansøgning til Lokalpuljen og kan med glæde fortælle, at Nordea-fonden vil støtte Køb af musikanlæg med tilhørende headset, højtaler og en ny computer med 11.500,00 kr. Støtten øremærkes indkøb af musikanlæg.

Vi er så taknemlige for denne støtte fra Nordea-Fonden.

Anlægget er indkøbt og taget i brug, og det har betydet rigtigt meget for vores glade dansere.

                                                     

Info:

Som bekendt er vi tilknyttet en SMS-tjeneste.

Meddel derfor venligst ændring af mobilnummer m.v. til Linda.


Vi danser her:
Solrød Skole, Festsalen
Højagervænget 31-33
2680 Solrød Strand

 

Der danses ikke i efterårsferier og vinterferier - ugerne 42 og 8.

Sæsonafslutning.

Linedance slutter mandag, den 20. april 2020.

Roberto har ikke fastlagt afslutningsdag for Zumba.

 

Som noget nyt kan vi nu tilbyde vores "Dans dig glad" hold, mandag fra kl. 18:30 til 20:00, med vores dejlige instruktører Lone og Lene.

Dette hold er for dig, der har danset i et par år. Du kan de fleste trin på rygraden og vil gerne lære nyt og mere!

Du kan enten tilmelde dig på holdet eller "bare" dukke op, når du har lyst til at bevæge dig og have det sjovt. Det vil så koste kr. 30 pr. gang PLUS et kontingent på kr. 100, der dækker en hel sæson.

Det skal bemærkes, at vi ikke kun vil danse linedance på Dans dig glad-holdet, men en gang om måneden vil vi danse andre former for dans f.eks. salsa, ballroom, tango e.l. Dette vil blive meldt ud på vor hjemmeside.