Fritid i Solrød. Vi venter på musikken

Intet kan stoppe linedansere. Slet ikke lidt regn.

Så holdt regnen op.

Vi holder rækkerne

Efter dansen hygges der på Dante