Glade linedancere.

Nyhed

Søndagsdans finder sted den 1. marts 2020. Reserver allerede nu dagen! Yderligere oplysninger følger senere.

Vi afholder igen en "dans dig glad" aften. Denne gang mandag, den 23. marts 2020, hvor det atter engang er Hanne, som kommer og instruerer os i Ballroom.

 

Indkaldelse til generalforsamling

Opslag d. 27-01-2020

Indkaldelse til generalforsamling 2020 i Solrød-Havdrup Linedancers

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

 

mandag, 09. marts 2020 kl. 19:30

 

på Solrød Skole i festsalen.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

DAGSORDEN:

 

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

 

 1. Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

 

 1. Fastsættelse af kontingent.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

 

 1. Valg:
  1. Formand (lige år) - Lene – Modtager genvalg
  2. Næstformand (ulige år) - Lone – Ikke på valg
  3. Kasserer (ulige år) - Pia – Ikke på valg
  4. Sekretær (lige år) - Solvejg – Modtager genvalg
  5. 1 bestyrelsesmedlem (lige år) - Birgith – Modtager genvalg
  6. 1 bestyrelsesmedlem (lige år) - Kirsten – Modtager genvalg
  7. 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) - Linda – Ikke på valg
  8. 1 suppleant (lige år) - Vivi – Modtager genvalg
  9. 1 suppleant (ulige år) - Merete – Ikke på valg
  10. Bilagskontrollant (ulige år) - Wivian – Ikke på valg

 

 1. Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

 

Opdateret indkaldelse vil kunne ses på foreningens hjemmeside.

 

Endelig dagsorden vil kunne ses på www.Solrod-Havdrup-linedancer.dk mandag, den 24. februar 2020.

 

Nyheder

 

Vi modtog et brev:

Kære Solrød-Havdrup Linedancere

Vi har nu behandlet jeres ansøgning til Lokalpuljen og kan med glæde fortælle, at Nordea-fonden vil støtte Køb af musikanlæg med tilhørende headset, højtaler og en ny computer med 11.500,00 kr. Støtten øremærkes indkøb af musikanlæg.

Vi er så taknemlige for denne støtte fra Nordea-Fonden.

Anlægget er indkøbt og taget i brug, og det har betydet rigtigt meget for vores glade dansere.

                                                     

Info:

Som bekendt er vi tilknyttet en SMS-tjeneste.

Meddel derfor venligst ændring af mobilnummer m.v. til Linda.


Vi danser her:
Solrød Skole, Festsalen
Højagervænget 31-33
2680 Solrød Strand

 

Der danses ikke i efterårsferier og vinterferier - ugerne 42 og 8.

Sæsonafslutning.

Linedance slutter mandag, den 20. april 2020.

Roberto har ikke fastlagt afslutningsdag for Zumba.

 

Som noget nyt kan vi nu tilbyde vores "Dans dig glad" hold, mandag fra kl. 18:30 til 20:00, med vores dejlige instruktører Helle, Lone og Lene.

Dette hold er for dig, der har danset i et par år. Du kan de fleste trin på rygraden og vil gerne lære nyt og mere!

Du kan enten tilmelde dig på holdet eller "bare" dukke op, når du har lyst til at bevæge dig og have det sjovt. Det vil så koste kr. 30 pr. gang PLUS et kontingent på kr. 100, der dækker en hel sæson.

Det skal bemærkes, at vi ikke kun vil danse linedance på Dans dig glad-holdet, men en gang om måneden vil vi danse andre former for dans f.eks. salsa, ballroom, tango e.l. Dette vil blive meldt ud på vor hjemmeside.