Glade linedancere til Fritid i Solrød

Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2019 i Solrød-Havdrup Linedancers

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

 

mandag, 18. marts 2019 kl. 19:30

 på Solrød Skole i festsalen.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
 3. Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg:
  1. Formand (lige år) - Lene – Ikke på valg
  2. Næstformand (ulige år) - Lone – Modtager genvalg
  3. Kasserer (ulige år) - Pia – Modtager genvalg
  4. Sekretær (lige år) - Solvejg – Ikke på valg
  5. 1 bestyrelsesmedlem (lige år) - Birgith – Ikke på valg
  6. 1 bestyrelsesmedlem (lige år) - Kirsten – Ikke på valg
  7. 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) - Linda – Modtager genvalg
  8. 1 suppleant (lige år) - Vivi – Ikke på valg
  9. 1 suppleant (ulige år) - Merete – Modtager genvalg
  10. Bilagskontrollant (ulige år) - Wivian – Modtager genvalg

       7. Eventuelt.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Opdateret indkaldelse vil kunne ses på foreningens hjemmeside.

Endelig dagsorden vil kunne ses på www.Solrod-Havdrup-linedancer.dk mandag, den 4. marts 2019.

Nyhed:

Mandag den 28. januar 2019 på vores "dans dig glad"-hold, skal vi atter engang danse noget anden end linedance.

Denne gang kommer vores "gamle" instruktør Hanne og underviser os i Ballroom-dans, og i lighed med linedance vil det være dans uden partner!

Mød op og få et par fornøjelige timer. Vi danser fra kl. 18:30 til kl. 20:30.

Hvis du normalt går på "dans dig glad"-holdet, koster det ikke noget, men går du på et af de andre hold, koster det kr. 30 at deltage.

Håber vi ses.

 

Søndag den 31. marts 2019 afholdes der søndagsdans fra kl. 11:00 til kl. 14:30. Der serveres kaffe/te og kage. Vin, øl og vand kan købes. Der betales kr. 50 ved indgangen.

 

Sommerdans i perioden 6. maj 2019 til 24. juni 2019. Der betales kr. 300 ved start på sædvanlig vis. Nærmere orientering følger.

Sæsonstart/slut.

Linedance starter mandag, den 10.09.2018 og slutter mandag, den 15.04.2019.

Zumba starter torsdag, den 13.09.2018.

 

NYT - NYT - NYT - NYT - NYT

Som noget nyt kan vi nu tilbyde vores "Dans dig glad" hold, mandag fra kl. 18:30 til 20:00, med vores dejlige instruktører Helle, Lone og Lene.

Dette hold er for dig, der har danset i et par år. Du kan de fleste trin på rygraden og vil gerne lære nyt og mere!

Du kan enten tilmelde dig på holdet eller "bare" dukke op, når du har lyst til at bevæge dig og have det sjovt. Det vil så koste kr. 30 pr. gang PLUS et kontingent på kr. 100, der dækker en hel sæson.

Det skal bemærkes, at vi ikke kun vil danse linedance på Dans dig glad-holdet, men en gang om måneden vil vi danse andre former for dans f.eks. salsa, ballroom, tango e.l. Dette vil blive meldt ud på vor hjemmeside.

 

 

Info:

Som bekendt er vi tilknyttet en SMS-tjeneste.

Meddel derfor venligst ændring af mobilnummer m.v. til Linda.


Vi danser her:
Solrød Skole, Festsalen
Højagervænget 31-33
2680 Solrød Strand

 

Der danses ikke i efterårsferier og vinterferier - ugerne 42 og 8.