Glade linedancere.

OBS! Nyt vedrørende Corona restriktioner

Grundet regeringens nyeste tiltag, er alt lukket ned til den 28.2.21 og hermed også linedance.

Vi vil vende tilbage, såsnart der foreligger nyt.

 

 

sæsonstart 2020/2021

Referat af generalforsamling

 

 

Referat generalforsamling 2020 i Solrød-Havdrup Linedancers

 

Ordinær generalforsamling  mandag, 09. marts 2020 kl. 19:30

 

på Solrød Skole i festsalen.

 

Referat:

 

  1. Valg af dirigent.

Helle blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Der mødte 14 dansere op + bestyrelsen.

 

  1. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.

Formandens beretning omhandlede bl.a. søndagsdans, Fritid i Solrød, medlemmerne engagement, der var lidt skuffende i forbindelsen med Fritid i Solrød. Pæn tillutning til fælles besøg i Bjæverskov.


Grundet manglende tilmelding blev Søndagsdans aflyst. Bestyrelsen overveje,r om søndagsdans skal afprøves igen.

Stor tilslutning til Ball room dance med Hanne.

De fleste ved, at det har været et hårdt år for klubben. Vi vidste ikke, om vi fik lov til at fortsætte med dansen. Kampen er sikkert ikke slut endnu med hensyn til lokalerne, men det ved vi til den nye sæsonstart.

Vi er 67 medlemmer inkl. Zumba.

Hvor få skal vi være, før vi skal overveje at fortsætte. Men vi tager det som det kommer.

D. 23. september 2020 har vi 20 års jubilæum. Vi holder selvfølgelig en fest, og bestyrelsen kommer med en dato. Der vil blive sendt en rundspørge om, hvilke dag på ugen der skal holdes fest.

Formandens beretning blev godkendt.

 

  1. Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

Der er et mindre underskud end de andre år.

 

  1. Fastsættelse af kontingent.

Regnskabet er godkendt.

 

  1. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag er kommet indenfor

 

  1. Valg:

Formand (lige år) - Lene –Genvalgt

Sekretær (lige år) - Solvejg – Genvalgt

1 bestyrelsesmedlem (lige år) - Birgith – Genvalgt

1 bestyrelsesmedlem (lige år) - Kirsten –Genvalgt

1 suppleant (lige år) - Vivi –Genvalgt

Alle takker for genvalg, og vil fortsætte det gode arbejde for Solrød-Havdrup Linedancere og sikrer de bedste forhold for Linedancer og Zumba i vores fælles klub.

 

 

  1. Eventuelt

Formanden spørger indtil dansernes mening omkring hvad vi kan gøre anderledes. Vi mangler måske der kommer input. Meld jer ind på vores gruppe på Facebook. Der kommer løbende nyheder og andre informationer.

1.4.2020 har kommunen 50 års jubilæum. Vi kommer og danser kl 10:30 på rådhuset.

Danserne tog ordet og meddelte, at "Vi er en flok danseglade 60+ som er rigtigt glade for at komme her og danse,"

Bestyrelsen skal ikke miste modet selv om vi er en lille gruppe.

Vi hygger meget og er glade for arbejdet.

Skal vi prøve OJD om vi kan være der, undersøge om der kan være muligheder for køkkenet.

Mette: Der ligger et lokale i OJD.

Anni: Hvordan kan vi dansere prøve at få flere medlemmer. Det vil vi gerne prøve at gøre noget ved.

Der var en rigtigt god dialog mellem medlemmer og bestyrelsen.

Zumba har 10 års jubilæum, der vil Zumba holdet gerne fejre.

 

Helle afsluttede generalforsamlingen og sagde tak for fremmødet.

 

Nordea Fonden.

 

Vi modtog et brev:

Kære Solrød-Havdrup Linedancere

Vi har nu behandlet jeres ansøgning til Lokalpuljen og kan med glæde fortælle, at Nordea-fonden vil støtte Køb af musikanlæg med tilhørende headset, højtaler og en ny computer med 11.500,00 kr. Støtten øremærkes indkøb af musikanlæg.

Vi er så taknemlige for denne støtte fra Nordea-Fonden.

Anlægget er indkøbt og taget i brug, og det har betydet rigtigt meget for vores glade dansere.

                                                     

Info:

Som bekendt er vi tilknyttet en SMS-tjeneste.

Meddel derfor venligst ændring af mobilnummer m.v. til Linda.


Vi danser her:
Solrød Skole, Festsalen
Højagervænget 31-33
2680 Solrød Strand

 

Der danses ikke i efterårsferier og vinterferier - ugerne 42 og 8.