Glade linedancere.

NYHED - NYHED - NYHED

Sæson 2022/2023 skydes igang

 

Linedance:

Åbent hus mandag den 29. august 2022 kl. 18:30
Sæsonstart mandag 5. september 2022.


Zumba

Sæsonstart/åbent hus torsdag den 8. september 2022 kl. 18:30

Åbent hus

Sikke et fremmøde til vores Åbent hus mandag den 29. august 2022.

Vi siger velkommen til alle vores ny dansere.

Vi glæder os til at vise glæden ved at danse Linedance.

Er stor velkommen skal også lyde til alle vores "gamle" danser, vi glæder os til at vise jer alle de nye danse.

Generalforsamling 2022

Referat af generalforsamling 2022 i Solrød-Havdrup Linedancers

 

mandag, 21. marts 2022 kl. 19:30

 

på Solrød Skole i festsalen.

 

Referat:

Der var mødt 38 medlemmer op samt bestyrelsen.

 

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Ulla Nielsen, som modtog valget. 

Dirigenten kunne konstatere, at Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, idet den blev annonceret på klubbens hjemmeside d. 11. februar 2022 og med opslag i salen d. 14. februar 2022.

Dagsorden er hermed godkendt.

Formandens beretning.

Formanden kunne fortælle, at de sidste år har været præget af Corona med en del nedlukning. De fleste af vores medlemmer er heldigvis blevet i klubben.

Bestyrelsen deltog i Skraldedag d. 18.5.2021, og for indsatsen modtog klubben DKK 3.000. Instruktørerne og andre af bestyrelsen har undervist personalet fra Christians Have og på Specialskole i Vallensbæk. 

Formanden og Næstformanden har deltaget i Netværksmøde for karriere kvinder for at fortælle om vores klub og lære dem Linedance. 

Klubben deltog endnu engang i Solrød Fritid, som blev afholdt august 2021. Denne gang blev vi mødt af regnvejr, som desværre gjorde, at vi aflyste selve danseopvisning, da det blev for glat, og vi ville undgå skader. Vi stod i vores telt og uddelte flyers.

Vi holdt åbent hus for både Linedance og Zumba. Det resulterede i et par nye medlemmer, og det betyder, at vi kan fortsætte med et begynderhold. Desværre kom der ingen til Åbent hus Zumba.

Sæsonstart var i begyndelsen af september, og vi kom godt i gang.

Som en tradition afholdt vi Juleafslutning og Sæsonafslutning, Det er altid en succes, hvor alle hold er samlet, og vores ideal omkring socialt samvær kommer til udtryk.

Tilslut takkede formanden alle danserne for deres engagement og bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.

Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

Pia fremlagde regnskabet som viser et lille overskud på DKK 300.

Indtægter:                                    DKK   50.698,70

Udgifter lønninger:   DKK   34.433,00

Udgifter andre:         DKK   15.965,11

Samlet udgifter:                           DKK   50.398,11

Overskud 2021                              DKK         300,59

Egenkapital                                  DKK   53.834,29     

Vores billagskontrollant er syg, og derfor er det Jytte Hansen, som er indsat som Konstitueret Bilagskontrollant. Jytte Hansen har gennemgået regnskabet og godkendt bilag og konteringer.

Regnskabet blev godkendt

Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen kommer med forslag til, at kontingent stiger med DKK 50,00 til 

DKK 800,00

Kontingent stigningen blev vedtaget.

 

Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke kommet forslag ind.

Valg:

Formand (lige år) - Lene – Modtager genvalg

Lene takkede for genvalg som bliver den sidste perioden som formand.

Sekretær (lige år) - Solvejg – Modtager genvalg 

Solvejg takkede for genvalg

1 bestyrelsesmedlem (lige år) - Birgith – Modtager genvalg

Birgit takkede for genvalg.

1 bestyrelsesmedlem (lige år) - Kirsten – Modtager genvalg 

Kirsten takkede for genvalget.

1 suppleant (lige år) - Vivi – Modtager genvalg

Vivi takkede for genvalg.

1 suppleant (ulige år) - XXX – Ikke på valg – men der skal vælges en.

Bilagskontrollant (ulige år) – Vivian stopper grundet sygdom og er erstattet af Ea Johansen. Bestyrelsen takker Ea for at træde til.

Eventuelt.

Der er ingen, der har forslag under aktuelt.

Bestyrelsen fremlagde et oplæg til gruppearbejde, hvor medlemmerne kunne komme med input til, hvilken vej de gerne vil have klubben går, og hvad de kunne tænke sig at bestyrelsen arbejder med.

Følgende forslag er kommet ind efter gruppearbejdet:

  1. Søndags/lørdags dans, hvis det kunne lade sig gøre. 
  2. Danseaftener med gamle danse.
  3. Ønskedans kasse hvor der kan kommes med forslag, gerne lidt danse med ”power”.
  4. Ball room dans.
  5. Deltage i andre foreningens arrangementer.
  6. Mere brug af head set, det kan være svært at høre.

Bestyrelsen takker for alle de fantastiske forslag og vil arbejde videre med de indkomne forslag.

Ulla takkede for god ro og orden og afsluttede dermed generalforsamlingen.

 

Nordea Fonden.

 

Vi modtog et brev:

Kære Solrød-Havdrup Linedancere

Vi har nu behandlet jeres ansøgning til Lokalpuljen og kan med glæde fortælle, at Nordea-fonden vil støtte Køb af musikanlæg med tilhørende headset, højtaler og en ny computer med 11.500,00 kr. Støtten øremærkes indkøb af musikanlæg.

Vi er så taknemlige for denne støtte fra Nordea-Fonden.

Anlægget er indkøbt og taget i brug, og det har betydet rigtigt meget for vores glade dansere.

                                                     

Info:

Som bekendt er vi tilknyttet en SMS-tjeneste.

Meddel derfor venligst ændring af mobilnummer m.v. til Lene eller Solvejg


Vi danser her:
Solrød Skole, Festsalen
Højagervænget 31-33
2680 Solrød Strand

 

Der danses ikke i efterårsferier og vinterferier - ugerne 42 og 8.